wytrzymałość zmęczeniowa
 
Encyklopedia PWN
wytrzymałość zmęczeniowa,
największa wartość naprężenia niepowodująca pęknięcia próbki materiału przy określonej liczbie (zwykle 106–108) cykli zmiennego obciążenia;
krótkookresowa (pęknięcie próbki przed upływem 104–105 cykli) lub długookresowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia