Wöhlera wykres
 
Encyklopedia PWN
Wöhlera wykres, krzywa Wöhlera,
techn. wykres zależności między wartością naprężeń niszczących próbkę danego materiału i ilością cykli zmian obciążenia tej próbki (np. rozciągania i ściskania, obustronnego zginania);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia