obciążenie
 
Encyklopedia PWN
obciążenie,
mech. zespół wszystkich sił zewn., czynnych i biernych (czyli reakcji podpór), działających na ciało lub element konstrukcyjny.
W zależności od sposobu przyłożenia sił zewn. rozróżnia się o.: objętościowe (np. ciężar własny, siły bezwładności), powierzchniowe (np. parcie lub ssanie wiatru, ciśnienie hydrostatyczne), liniowe — rozłożone na określonym odcinku, i punktowe — przyłożone na bardzo małej powierzchni, teoretycznie w punkcie (np. siła skupiona, moment skupiony, masa dodana); za o. uważa się również (np. w programach komputerowych służących do analiz konstrukcji, opracowaniach normalizacyjnych) wymuszone przemieszczenia (np. podpór konstrukcji) oraz temperaturę (ogrzanie lub ochłodzenie całego elementu, różnicę temperatur poszczególnych części elementu); o. mogą być statyczne (niezmienne w czasie), quasistatyczne (zmieniające się bardzo powoli) lub dynamiczne (szybko zmieniające się w czasie); o. dymaniczne mogą być: jednokrotne (uderzenie), rzadko powtarzające się lub okresowe, powtarzające się wielokrotnie i wywołujące zjawisko zmęczenia materiału.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia