zbiorowość statystyczna
 
Encyklopedia PWN
zbiorowość statystyczna,
niekiedy używana nazwa populacji (statyst.);
zbiorowość statystyczna może być pod względem pewnej cechy jednorodna (gdy badane jednostki są pod względem tej cechy podobne) lub niejednorodna; badanie stopnia jednorodności zbiorowości statystycznej odbywa się przez opis szeregów rozdzielczych (statystyczne szeregi), a jego celem jest wykrycie i poznanie prawidłowości występujących w danej zbiorowości statystycznej; najczęściej analizuje się strukturę zbiorowości statystycznej, współzależności i rozwój danej zbiorowości statystycznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia