opis statystyczny
 
Encyklopedia PWN
służy liczbowemu rozpoznaniu rozkładu badanej cechy w całej zbiorowości statystycznej; w opisie statystycznym stosuje się 3 podstawowe metody: opis struktury badanej zbiorowości; opis korelacji cech tej zbiorowości oraz opis dynamiki tych cech; dokonuje się tego za pomocą tabel, wykresów graficznych i charakterystyki liczbowej (metodą parametryczną); gdy opis statystyczny dotyczy całej zbiorowości, a obserwacja statystyczna jest oparta na pełnym badaniu wszystkich jednostek, nie ma potrzeby używania wnioskowania statystycznego, natomiast gdy obserwacja jest oparta na częściowym badaniu niektórych jednostek wybranych ze zbiorowości losowo, wówczas opis statystyczny prób losowych jest punktem wyjścia do analizy, której uwieńczeniem jest wnioskowanie statystyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia