próba losowa
 
Encyklopedia PWN
próba losowa,
statyst. zbiór obserwacji lub jednostek wybranych w sposób losowy z populacji;
służy do wnioskowania o własnościach całej populacji — wnioski z badania próby losowej (losowo wybranej reprezentacji) są przenoszone na cały rozważany zbiór; metody reprezentacyjne służą m.in. do badania opinii publicznej, badania jakości produktów; liczbę elementów w próbie losowej nazywa się licznością, liczebnością lub rozmiarem próby; zbiór wszystkich możliwych wartości próby losowej (jeżeli liczność próby jest równa n, to wartościami próby są zwykle odpowiednie układy n liczb) nazywa się przestrzenią próby; wnioskowanie o własnościach populacji na podstawie próby losowej pochodzącej z tej populacji jest przedmiotem badań statystyki matematycznej; w bardziej abstrakcyjnym ujęciu matematycznym za próbę losową z danego rozkładu prawdopodobieństwa P uważa się ciąg niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie P.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia