statystyczna obserwacja
 
Encyklopedia PWN
statystyczna obserwacja,
etap badania statystycznego, którego realizacja ma na celu uchwycenie stanu (ustaleniu wartości cech ilościowych lub odmian cech jakościowych) badanej zbiorowości czy zjawiska w danym momencie lub uchwycenie zmian w następujących po sobie okresach;
obserwacja statystyczna może być pełna (obejmująca całą zbiorowość statystyczną, np. spis powszechny ludności) lub cząstkowa (obejmująca wybraną losowo część zbiorowości losową próbę); obserwację statystyczną przeprowadza się za pomocą wywiadu kwestionariuszowego, ankiety, monitoringu, rejestracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia