próba
 
Encyklopedia PWN
wybór p. musi uwzględnić kryteria jakości estymatorów nieznanych parametrów badanych cech, co ma wpływ na liczbę elementów p. i sposób próbkowania; p. powinna też spełniać warunek reprezentatywności (próba reprezentatywna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia