reprezentacyjna metoda
 
Encyklopedia PWN
reprezentacyjna metoda,
statyst. metoda badania statystycznego, polegająca na zastąpieniu badania pełnego badaniem częściowym, w którym próba została wybrana w losowy sposób (losowa próba); wyznaczanie charakterystyk badanej zbiorowości statystycznej na podstawie dotyczących jej zestawionych danych, zwanej reprezentacją lub próbą.
W celu zapewnienia reprezentatywności próby są stosowane 2 sposoby: 1) wybór próby przez losowanie, tj. wybór przypadkowy, a więc taki, w którym każda jednostka badanej zbiorowości ma równe szanse wylosowania; na podstawie teorii prawdopodobieństwa można wówczas stwierdzić do jakiego stopnia próba jest reprezentatywna dla zbiorowości, z której została wylosowana; 2) celowa selekcja, przeprowadzona na podstawie ustalonych kryteriów; metodę reprezentacyjną stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy: generalna masa statystyczna jest bardzo liczna i opracowanie danych, dot. wszystkich jej jednostek wymagałoby zbyt wiele czasu, kosztów, pracy (np. badanie opinii publicznej); chce się szybko uzyskać przybliżone dane liczbowe, charakteryzujące badaną rzeczywistość (np. przybliżone wyniki wyborów); badana masa statystyczna nie jest w całości dostępna lub w pewnym sensie nieograniczona; zbadanie każdej jednostki pociąga za sobą jej zniszczenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia