stałe

Encyklopedia PWN

ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, → Polowe Drużyny Sokole.
ekon. przychody występujące, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
wielkości o niezmiennych wartościach, występujące we wzorach fiz. wyrażających podstawowe prawa przyrody;
smary stałe, smary plastyczne,
substancje o konsystencji od półpłynnej do stałej, służące do smarowania współpracujących części urządzeń mechanicznych lub jako smary ochronne;
ekon. ceny roku bazowego, przyjętego w statystykach w celu porównania zmian cen w czasie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia