fizyczne stałe
 
Encyklopedia PWN
fizyczne stałe,
wielkości o niezmiennych wartościach, występujące we wzorach fiz. wyrażających podstawowe prawa przyrody;
rozróżnia się: stałe uniwersalne, których wartości muszą być wyznaczone eksperymentalnie (ładunek elementarny e, prędkość światła w próżni c, stała Plancka h i in.), oraz stałe pochodne, wyrażone przez stałe uniwersalne (np. magneton Bohra). Odrębną grupę stanowią stałe bezwymiarowe, których wartości nie zależą od stosowanego układu jednostek miar (np. stała struktury subtelnej, stosunki mas cząstek elementarnych).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia