kwantyl
 
Encyklopedia PWN
k. rzędu q (0 < q < 1) w populacji jest taką liczbą xq, że 100q% elementów tej populacji ma wartość badanej cechy nie większą od xq, np. w populacji ludzi analizowanych z punktu widzenia ich wieku x0,60 = 38 oznacza, że 60% osób ma nie więcej niż 38 lat; w przypadku zmiennej losowej k. rzędu q (0 < q < 1) jest taką liczbą xq, że prawdopodobieństwo przyjęcia przez tę zmienną losową wartości nie większej od xq jest równe q; częściej używane k. mają swoje specjalne nazwy, np. kwantyl rzędu 0,5 nazywa się medianą lub wartością środkową (mediana), kwantyle rzędu 0,25 i 0,75 nazywają się, odpowiednio, dolnym i górnym kwartylem, kwantyle rzędu 0,1, 0,2, ... , 0,9 nazywają się decylami, a kwantyle rzędu 0,01, 0,02, ... , 0,99 — centylami bądź percentylami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia