diagram ramkowy
 
Encyklopedia PWN
diagram ramkowy, diagram pudełkowy, ang. box-and-whisker plot,
diagram statyst. przedstawiający dane za pomocą ramki (pudełka) z dołączonymi odcinkami;
dolna i górna granica ramki odpowiadają kwartylom danych (kwantyl), linia wewnętrzna ramki medianie; końce odcinków są oddalone od kwartyli o 1,5 dł. ramki; wnętrze ramki zawiera dane typowe, odcinki — dane umiarkowanie nietypowe, punkty leżące poza odcinkami odpowiadają zaś danym nietypowym; d.r. pozwala porównać dane występujące w różnych grupach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia