mediana
 
Encyklopedia PWN
mediana, wartość środkowa,
mat., statyst. jeden z parametrów charakteryzujących określoną próbę losową (m. z próby) bądź rozkład prawdopodobieństwa (m. zmiennej losowej);
m. z próby — liczba m znajdująca się pośrodku uporządkowanego zbioru zaobserwowanych wartości danej cechy, a więc jeśli zaobserwowane wartości cechy ustawi się w ciągu niemalejącym (xi)i = 1, ... , n, to w przypadku gdy liczebność próby n jest liczbą nieparzystą, wówczas m = x(n + 1)/2, natomiast jeśli n jest liczbą parzystą, to m jest średnią arytmetyczną wartości i , czyli ( + )/2; np. w próbie 1000-osobowej badanej pod względem wieku m. równa 40 oznacza, że co najmniej 500 osób ma lat 40 lub mniej i co najmniej 500 — lat 40 lub więcej; m. zmiennej losowej X jest teoret. odpowiednikiem m. z próby, tzn. taką liczbą x, że P(X ≤ x) = 1/2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia