dolnym

Encyklopedia PWN

część doliny Wisły, od Bydgoszczy po Gniew, między pojezierzami Południowopomorskim i Wschodniopomorskim na zachodzie a Iławskim i Chełmińskim na wschodzie; pow. ok. 960 km2;
dolina w południowo-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia