górnym

Encyklopedia PWN

organ adm. przedstawicielstwa ludności pol. Górnego Śląska wobec Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, Niemiec i Polski; utworzona 30 VII 1921, z siedzibą w Bytomiu, następnie w Katowicach;
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, fr. Commission Interalliée de Gouverment et de Plébiscite de Haute Silésie,
organ międzynar. złożony z przedstawicieli Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii;
głosowanie mieszkańców na terenach spornych między Polską a Niemcami 20 III 1921;
dzielnica adm. w południowej części Łodzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia