poziomem ufności

Encyklopedia PWN

statyst. liczba zawarta między 0 a 1, podająca dolną granicę prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że przedział ufności zawiera nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej.
mat. przedział skonstruowany w taki sposób, aby z dużym prawdopodobieństwem, zw. poziomem ufności, zawierał nieznany parametr zmiennej losowej obserwowanej w próbie;
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
dział statystyki mat. zajmujący się szacowaniem nieznanych parametrów rozkładów zmiennych losowych na podstawie próby losowej.
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
metrol. materiał lub substancja, których wartości ich właściwości (jedna lub więcej) są dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, aby ciała te mogły być stosowane do wzorcowania przyrządu, do oceny metody pomiarowej lub do przypisania wartości właściwościom materiałów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia