przedział ufności

Encyklopedia PWN

mat. przedział skonstruowany w taki sposób, aby z dużym prawdopodobieństwem, zw. poziomem ufności, zawierał nieznany parametr zmiennej losowej obserwowanej w próbie;
statyst. liczba zawarta między 0 a 1, podająca dolną granicę prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że przedział ufności zawiera nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej.
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
dział statystyki mat. zajmujący się szacowaniem nieznanych parametrów rozkładów zmiennych losowych na podstawie próby losowej.
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia