błędów teoria
 
Encyklopedia PWN
błędów teoria,
mat. dział statystyki mat. poświęcony metodom wyznaczania możliwie najlepszych przybliżeń dokładnych wartości nieznanych wielkości na podstawie pomiarów, a także ocenie dokładności tych pomiarów.
teoria błędów umożliwia m.in. określenie dopuszczalnych wartości błędów popełnianych przy pomiarach lub rachunkach, tak aby wynik całości obliczeń (czy pomiarów) zapewniał wymaganą dokładność (tzw. dyskusja błędu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia