prawdopodobieństwo
 
Encyklopedia PWN
prawdopodobieństwo,
mat. liczbowe wyrażenie oceny możliwości zajścia zdarzenia losowego w określonych warunkach.
Istnieją różne teorie matematyczne oparte na różnych formalizacjach tego, co intuicyjnie rozumie się pod pojęciem prawdopodobieństwa; np. teoria częstościowa traktuje prawdopodobieństwo jako własność graniczną częstości, z jaką dane zdarzenie pojawia się w nieskończonym ciągu doświadczeń; teoria prawdopodobieństwa subiektywnego formalizuje osobiste oceny szansy wystąpienia danego zdarzenia losowego; teoria bayesowska operuje pojęciem prawdopodobieństwa a priori dla opisania wiedzy o badanym zjawisku — przed wykonaniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji oraz pojęciem prawdopodobieństwa a posteriori dla opisania wiedzy wzbogaconej rezultatami eksperymentów lub obserwacji; teoria A. Kołmogorowa (prawdopodobieństwa teoria) uściśla i uogólnia mierzenie możliwości zajścia danego zdarzenia losowego ilorazem liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu i liczby wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. We współczesnej matematyce i jej zastosowaniach dominującą rolę odgrywa teoria Kołmogorowa i mówiąc (bez dodatkowych komentarzy) o teorii prawdopodobieństwa ma się na myśli właśnie teorię Kołmogorowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia