graniczne twierdzenia
 
Encyklopedia PWN
graniczne twierdzenia,
mat. twierdzenia określające warunki zbieżności ciągu dystrybuant sum zmiennych losowych do dystrybuanty granicznej i ustalające zakres możliwych dystrybuant granicznych;
rozróżnia się 2 rodzaje t.g.: lokalne, w których bada się granice ciągów funkcji gęstości zmiennych losowych ciągłych (rozkład zmiennej losowej) lub funkcji prawdopodobieństwa zmiennych dyskretnych, oraz integralne, w których bada się granice ciągów dystrybuant; pierwsze historycznie t.g. to tzw. prawa wielkich liczb, w których rozkładem granicznym są rozkłady skupione w punkcie; innym przykładem t.g. są centralne twierdzenia graniczne, które określają warunki zbieżności do rozkładu normalnego (Gaussa); nowoczesna teoria rozkładów granicznych sum niezależnych zmiennych losowych powstała w latach 30. XX w. (A. Chinczyn, B. Gniedenko, A. Kołmogorow).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia