lokalne

Encyklopedia PWN

bezrobocie spowodowane szczególnym nasileniem braku wolnych miejsc pracy w pewnych miejscowościach lub regionach.
Lokalna Grupa Galaktyk, Grupa Lokalna, Układ Lokalny,
luźna grupa galaktyk związanych siłami grawitacyjnymi, do której należy nasza Galaktyka;
wyodrębniona terytorialnie, względnie mała (i dlatego umożliwiająca bezpośrednie kontakty) zbiorowość ludzka zamieszkująca lub migrująca stale razem, połączona silną więzią społeczną;
gazety rozpowszechniane lokalnie;
Supergromada Lokalna, Supergromada Virgo,
astr. supergromada, o rozmiarach 30 Mpc, do której należy m.in. Lokalna Grupa Galaktyk (w jej skład wchodzi nasza Galaktyka);
fiz. układ globalnie nierównowagowy (z przepływami termodynamicznymi), który można podzielić na objętościowo małe komórki, z których każda osobno jest w stanie równowagi termodynamicznej.
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży, zawieranych na terenie np. określonej gminy, miasta itp.
zbiorowość związana z pewnym terytorium, w której ramach wytworzyła się sieć odrębnych instytucji i interakcji społ. oraz poczucie przynależności do tej zbiorowości.
stacja telewizyjna, założona 1994 (koncesja 1994); redaktor nacz. J. Synowiec; należy do grupy TV Odra;
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
referendum
[łac.],
głosowanie ludowe,
główna instytucja demokracji bezpośredniej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

lokalny «istniejący lub działający na danym obszarze, charakterystyczny dla danego obszaru»
• lokalnie • lokalność
kolor lokalny «naturalny kolor przedmiotu w przeciwieństwie do zmian zabarwienia zachodzących pod wpływem refleksów świetlnych»
koloryt lokalny «zespół realiów charakterystyczny dla danego przedmiotu, miejsca, środowiska lub czasu»
patriotyzm lokalny «silne przywiązanie do własnej miejscowości lub własnego regionu, powodujące stawianie spraw lokalnych ponad sprawy ogólnokrajowe»
wizja lokalna «urzędowe oględziny terenu, lokalu itp. dla zbadania okoliczności przestępstwa lub stwierdzenia czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia