grupa lokalna
 
Encyklopedia PWN
grupa lokalna,
wyodrębniona terytorialnie, względnie mała (i dlatego umożliwiająca bezpośrednie kontakty) zbiorowość ludzka zamieszkująca lub migrująca stale razem, połączona silną więzią społeczną;
grupy lokalne mogą różnić się między sobą m.in.: typami gospodarki (np. zbieracko-łow., pasterskie, roln.), trybem życia (koczownicze, półkoczownicze, półosiadłe, osiadłe), stopniem pokrewieństwa łączącego członków grupy (krewniacze lub niekrewniacze), praktyką zawierania związków małżeńskich (egzogamiczne lub endogamiczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia