lokalne

Encyklopedia PWN

referendum
[łac.],
głosowanie ludowe,
główna instytucja demokracji bezpośredniej;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
ekstremum funkcji
[łac. extremus ‘najdalszy’, ‘krańcowy’],
mat. minimum lub maksimum funkcji;
jedna z największych organizacji kościelnych w łonie protestantyzmu.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia