lokalne

Encyklopedia PWN

gazety rozpowszechniane lokalnie;
Supergromada Lokalna, Supergromada Virgo,
astr. supergromada, o rozmiarach 30 Mpc, do której należy m.in. Lokalna Grupa Galaktyk (w jej skład wchodzi nasza Galaktyka);
fiz. układ globalnie nierównowagowy (z przepływami termodynamicznymi), który można podzielić na objętościowo małe komórki, z których każda osobno jest w stanie równowagi termodynamicznej.
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży, zawieranych na terenie np. określonej gminy, miasta itp.
zbiorowość związana z pewnym terytorium, w której ramach wytworzyła się sieć odrębnych instytucji i interakcji społ. oraz poczucie przynależności do tej zbiorowości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia