lokalne

Encyklopedia PWN

rewolucja społeczna, w której wyniku zostały obalone monarchia absolutna i ustrój stanowy we Francji;
nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
zapora ogniowa, ang. firewall,
inform. program lub urządzenie chroniące komputer (lub lokalną sieć komputerową) przed nieuprawnionym dostępem z Internetu;
lokalna miara entropii wytwarzanej przez dany układ, nie dostarczanej mu przez otoczenie (np. w postaci ciepła);
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia