integralne

Encyklopedia PWN

historia integralna, fr. histoire quantitative Wymowa,
interdyscyplinarna metoda badań historycznych;
fotometria astronomiczna, astrofotometria,
dział astrofizyki obserwacyjnej obejmujący metody pomiaru jasności obiektów astr. (fotometria integralna), rozkładu energii w ich widmach (spektrofotometria) lub polaryzacji emitowanego promieniowania (polarymetria);
biol. integralne białka błonowe organizmów (MIP; ang. membrane integral proteins) tworzące kanały, umożliwiające masowy przepływ wody przez błonę;
białka związane z błonami komórkowymi; występują w błonie otaczającej komórkę oraz w błonach organelli wewnątrzkomórkowych;
mat. twierdzenia określające warunki zbieżności ciągu dystrybuant sum zmiennych losowych do dystrybuanty granicznej i ustalające zakres możliwych dystrybuant granicznych;
szkolnictwo o charakterze wyznaniowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia