wariancja
 
Encyklopedia PWN
jeśli X oznacza zmienną losową (skokową lub ciągłą), to jej wariancją D2X nazywa się liczbę E[XEX]2, gdzie EX jest oczekiwaną wartością zmiennej losowej X; wariancja jest to więc wartość oczekiwana kwadratu różnicy wartości zmiennej losowej X i jej wartości oczekiwanej EX; dla zmiennej losowej skokowej przyjmującej wartości x1, x2,... z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio p1, p2,... wariancja wyraża się wzorem
, gdzie ,
natomiast dla zmiennej losowej ciągłej danej za pomocą funkcji gęstości f(x) wariancja wyraża się wzorem
; wariancja jest jedną z najczęściej stosowanych charakterystyk rozrzutu wartości zmiennej losowej X wokół jej wartości średniej EX; im większa jest wariancja, tym większy jest ów rozrzut.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia