kurtoza
 
Encyklopedia PWN
wyraża się wzorem β2 = μ4/σ2, gdzie μ4 jest czwartym momentem centralnym (moment, statyst. ), a σ2 wariancją zmiennej losowej; dla zmiennej losowej o rozkładzie normalnym k. wynosi 3; zmienna losowa o k. większej niż 3 jest nazywana leptokurtyczną, o k. mniejszej niż 3 — platykurtyczną; zmienne leptokurtyczne charakteryzują się tym, że skrajne wartości występują w nich rzadziej niż w rozkładzie normalnym; zmienne platykurtyczne mają rozkład bardziej równomiernie rozłożony niż w rozkładzie normalnym; k. odgrywa ważną rolę w statystyce odpornej w badaniu odporności procedur statyst. na odstępstwa od „normalności” rozkładu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia