informacja
 
Encyklopedia PWN
informacja
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’]:
1) pojęcie, w zasadzie niedefiniowalne ze względu na jego pierwotny, elementarny charakter; rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach: syntaktycznym (dotyczy ilości informacji, jaka może być potencjalnie zawarta w danej wiadomości), semantycznym (znaczenia i zawartości treściowej wiadomości) i pragmatycznym (przydatności informacji, tj. wartości informacji zawartej w wiadomości ze względu na realizowany przez odbiorcę cel). Nie są obecnie znane uniwersalne metody analizy informacji w znaczeniu semantycznym i pragmatycznym. W sensie syntaktycznym definiuje się informację albo poprzez ilość (miarę) informacji I (informacji teoria), albo jako synonim pojęcia dana (dane).
W teorii informacji I = log (1/p) = –log p, gdzie p jest prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia (lub ciągu zdarzeń) ze zbioru zdarzeń możliwych, przy czym zdarzeniem jest np. obecność pewnego elementu zbioru — zaistnienie pewnego znaku lub litery na danej pozycji przekazywanej wiadomości; jednostką ilości informacji jest szanon.
2) w języku potocznym konstatacja stanu rzeczy, wiadomość.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia