• abazja
  [gr.],
  utrata zdolności chodzenia, zwykle na skutek schorzeń systemu nerwowego;
 • Abderhalden Emil, ur. 9 III 1877, Oberuzwil (kanton Sankt Gallen), zm. 5 VIII 1950, Zurych,
  szwajcarski biochemik i fizjolog;
 • abdukcja
  [łac.],
  ruch kończyny polegający na odchyleniu jej od osi ciała, odwodzenie.
 • Abel
  [eıbl]
  John Jacob, ur. 19 V 1857, Cleveland (stan Ohio), zm. 26 V 1938, Baltimore (stan Maryland),
  amerykański farmakolog i chemik fizjologiczny;
 • aberdeen angus
  [äbərdị:n ạ̈ŋgəs],
  angus,
  mięsna rasa bezrogiego bydła;
 • duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
 • aberrantne zachowanie się zwierząt, anomalie behawioralne zwierząt,
  biol. odchylenia od normy w zachowaniu się zwierząt;
 • abiogeneza
  [gr.],
  biol. → samorództwo.
 • strefa pozbawiona życia ze względu na panujące tu nieodpowiednie dla jego rozwoju warunki, np.: termiczne, promieniowania, gęstości, ciśnienia, zróżnicowania materii na pierwiastki oraz występowania źródeł energii i surowców stanowiących podstawę procesów życiowych;
 • fizykochemiczne elementy środowiska nieożywionego działające na organizmy żywe;
 • abisal
  [gr. ábyssos ‘przepaść’, ‘otchłań’],
  abysal,
  hydrol. strefa głębinowa (otchłanna) oceanów, mórz i głębokich jezior;
 • abisobionty
  [gr.],
  abisofile,
  zwierzęta żyjące w strefie abisalu, występujące na ogół w niewielkim zagęszczeniu;
 • abisofile
  [gr.]
  → abisobionty.
 • rozległa wyżyna we wschodniej Afryce, w Etiopii i Erytrei, oddzielona od Wyż. Somalijskiej Rowem Abisyńskim.
 • rasa krótkowłosych kotów wywodząca się z Abisynii (ob. Etiopia);
 • med. postępowanie leczn. mające na celu unieczynnienie ogniska zaburzeń rytmu serca lub nieprawidłowej wewnątrzsercowej drogi przewodzenia impulsów;
 • ablaktacja
  [łac. ablactatio ‘odłączenie od piersi’],
  sposób szczepienia drzew owocowych, roślin zielnych, winorośli i in. pnączy polegający na połączeniu 2 dobrze ukorzenionych, rosnących obok siebie, roślin: podkładki i szlachetnej rośliny macierzystej;
 • ablegier
  [niem.],
  sadzonka wegetatywna, tworzona przez przysypanie bocznego pędu ziemią i odcięcie go po ukorzenieniu się.
 • abondance
  [abądạ̃:s],
  fr. rasa bydła mleczno-mięsnego; wyhodowana w górnej Sabaudii i fr. Alpach;
 • aborcja
  [łac.],
  med. → ciąży przerywanie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia