• żywotnik, Thuja,
    rodzaj roślin nagozalążkowych, drzewiastych z rodziny cyprysowatych;
  • żywotnikowiec, tujopsis, Thujopsis,
    rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny cyprysowatych, z jedynym gat., ż. japońskim (T. dolabrata), występującym w wilgotnych górskich lasach Japonii (na wyspach Honsiu, Kiusiu i Sikoku), na wys. od 400 do 1000 m;
  • żywotnikowiec japoński, Thujopsis dolabrata,
    zimozielone drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae);
  • zespół właściwości fiz., chem. i biol. gleby, który zapewnia rosnącym na niej roślinom właściwe warunki wegetacji, zwłaszcza składniki pokarmowe, wodę i powietrze glebowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia