• mech. rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej przy udziale zębów oraz mieszanie go ze śliną w celu utworzenia kęsa pokarmowego;
 • żuk, Geotrupes,
  rodzaj chrząszczy z rodziny żukowatych;
 • zool. → gnojak.
 • zool. → gnojak.
 • żukowate, poświętnikowate, Scarabeidae,
  bogata w gat. (ponad 30 000 na świecie, w Polsce ok. 150) rodzina chrząszczy.
 • Żukowski Piotr M., ur. 22 I 1888, Kiszyniów, zm. 1975,
  botanik ros.;
 • zool. → antygona indyjska.
 • żurawie, Gruidae,
  rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
 • żurawina, Oxycoccus,
  rodzaj roślin drzewiastych z rodziny wrzosowatych;
 • żurawiowe, Gruiformes,
  rząd ptaków;
 • zool. najczęściej płytkowate, parzyste części składowe aparatu gębowego stawonogów;
 • żuwakowate, Stromateidae,
  rodzina ryb mor. z rzędu okoniokształtnych;
 • bot. roślina drzewiasta, → areka katechu.
 • anat. narząd u ssakow;
 • żwirowce, Glareolinae,
  podrodzina ptaków zamieszkujących tereny piaszczyste, często nadwodne, z rzędu siewkowych;
 • żwirowcowate, Glareolidae,
  odzina ptaków z podrzędu siewkowców;
 • biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia