• zool. błona płodowa znajdująca się w jamie pozazarodkowej, wchodząca w bezpośredni kontakt z endodermą tarczki zarodkowej;
  • żółtlica, Galinsoga,
    rodzaj roślin zielnych z rodziny astrowatych (złożonych) obejmujący 9 gat. z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, z których 2 gat. w wyniku rozprzestrzenienia przez człowieka po całym świecie stały się roślinami kosmopolitycznymi i uporczywymi chwastami;
  • żółtnica, maklura, Maclura,
    rodzaj z rodziny morwowatych (Moraceae), obejmujący 1 gat. drzewa: ż. pomarańczową (M. pomifera) z Ameryki Północnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia