• bot. roślina zielna, → litops.
  • biol. żyjące do dziś reliktowe gat. organizmów, należące do wymarłych grup systematycznych;
  • biol., ekol. zwierzę lub roślina (zwana też rośliną żywicielską), w których ciele żyje i z którego czerpie pożywienie inny organizm, pasożyt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia