Żylicz Maciej
 
Encyklopedia PWN
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
profesor Uniw. Gdańskiego, Międzynar. Inst. Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO-PAN w Warszawie; od 2005 prezes Fundacji na rzecz Nauki Pol.; czł. PAN, PAU i Akad. Eur.; zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego (wyizolował je 1984); badania te umożliwiły prace nad nowymi metodami leczenia chorób nowotworowych, układu krążenia, układu odpornościowego i chorób wywołanych infekcją prionową; nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia