żywienie mineralne roślin
 
Encyklopedia PWN
żywienie mineralne roślin,
fizjol. mineralna gospodarka roślin, całokształt zjawisk i procesów związanych z udziałem pierwiastków nie wchodzących w skład wody i dwutlenku węgla w funkcjach życiowych rośliny;
z reguły składniki miner. są pobierane przez roślinę ze środowiska w postaci jonów (pobieranie jonów u roślin); jony mikroelementówmakroelementów pobierane są przez roślinę z powietrza oraz z roztworów glebowych lub środowiska wodnego; w wyniku procesów zachodzących w roślinie (fotosyntezy, syntezy związków org.) wytwarzane są z nich proste związki org., przekształcane następnie w sacharydy złożone, białka, tłuszcze, kwasy org. i inne związki będące materiałem budulcowym i energ. organizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia