cytochromy
 
Encyklopedia PWN
cytochromy
[gr.],
białka złożone, hemoproteiny, które dzięki odwracalnej zmianie stopnia utlenienia żelaza grupy hemowej (z Fe2+ na Fe3+) stanowią układ przenośników elektronów w łańcuchu oddechowym u roślin i zwierząt;
na podstawie budowy chemicznej i widma absorpcyjnego cytochromów rozróżnia się ich grupy: a, b i c (np. cytochrom b) oraz podgrupy (np. cytochrom a3); kompleks cytochromu a + a3 jest enzymem (oksydaza cytochromowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia