symbioza
 
Encyklopedia PWN
symbioza
[gr. symbíōsis ‘współżycie’],
ekol. stałe lub czasowe współżycie 2 różnych gatunków (symbiontów) zwierząt, zwierzęcia i rośliny lub 2 gatunków roślin, korzystne, a często nieodzowne, dla jednego lub dla obu partnerów;
mniej lub bardziej ścisłą więzią ekologiczną łączącą organizmy jest głównie pokarm, także schron, obrona, lokomocja, niekiedy powiązanie ich metabolizmu, np. symbioza roślin wyższych z grzybami (mikoryza) lub z bakteriami (bakterioryza).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Komensalizm, stado słoni w parku Narodowym Amboseli (Kenia)fot. O. Stanisławska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia