interakcje międzygatunkowe
 
Encyklopedia PWN
interakcje międzygatunkowe,
ekol. oddziaływania (koakcje) między gatunkami zachodzące w zgrupowaniach i biocenozach stanowiących układy wielogatunkowe;
interakcje międzygatunkowe charakteryzuje przewaga oddziaływań dysoperacyjnych, głównie eksploatacja, w trakcie której jedna populacja ponosi straty, a druga korzysta ze związku; są to: roślinożerność, drapieżnictwo i pasożytnictwo; drugą pod względem znaczenia jest konkurencja, w której wyniku jeden z gatunków ogranicza innemu dostęp do wspólnie wykorzystywanych zasobów środowiska, takich jak pokarm, schronienie, miejsca rozrodu; rzadziej spotyka się między gatunkami związki typu kooperacyjnego, np. symbioza, mutualizm i komensalizm; u gatunków, których potrzeby biologiczne nie zachodzą na siebie, istnieją stosunki tolerancyjne zwane neutralizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia