drapieżnictwo
 
Encyklopedia PWN
drapieżnictwo,
jedna z podstawowych form zależności ekologicznej w przyrodzie, obejmująca stosunki międzygatunkowe, rzadziej wewnątrzgatunkowe (kanibalizm), w których zaspokajanie potrzeb pokarmowych drapieżnika odbywa się w wyniku spożycia ciała ofiary;
drapieżcami są np. ptaki owadożerne, ptaki drapieżne zaś żywiące się owadożernymi są zwane drapieżcami drugiego rzędu; układy drapieżca–ofiara ewoluują we wzajemnej zależności (koewolucja) — drapieżcy uzyskują przystosowania ułatwiające im schwytanie i zabicie ofiary, zaś ofiary — przystosowania umożliwiające im uniknięcia drapieżcy; do drapieżców zaliczono także rośliny mięsożerne (owadożerne), np. kanianka, rosiczka, dzbanecznik, tłustosz.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia