ekosystem
 
Encyklopedia PWN
ekosystem
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, sýstēma ‘zestawienie’, ‘połączenie’],
złożony układ ekologiczny (w Rosji nazywany biogeocenozą) powtarzalny w tym samym typie środowiska tworzącym warunki bytowania organizmów (biotop), zasiedlony przez zbiór powiązanych ze sobą gatunków tworzących biocenozę.
Każdy ekosystem posiada charakterystyczny skład gatunkowy, związany z miejscowym układem warunków środowiskowych, a wchodzące w jego skład gatunki są ze sobą powiązane zależnościami biocenotycznymi; liczba gatunków w ekosystemie wykazuje stałość, a stosunki ilościowe między nimi są względnie ustalone, co decyduje o strukturze liczebności jego żywych komponentów; ten sam typ biocenozy występuje wszędzie tam, gdzie warunki środowiskowe (biotop) są właściwe dla danego ekosystemu; biocenoza stanowi układ najlepiej przystosowany do bytowania w danych warunkach i najliczniej zasiedla dany biotop w stosunku do innych biocenoz zasiedlających daną strefę klimatyczną. Ekosystem charakteryzuje pełność składu gatunkowego, zawiera on wszystkie grupy organizmów niezbędne do realizacji zamkniętego obiegu materii i energii, który występuje między biocenozą a biotopem; ekosystemy są układami ustabilizowanymi i wykazują znaczną trwałość w czasie, wśród układów biologicznych posiadają największą długowieczność; obszar na którym funkcjonuje określony ekosystem ma względnie jednolite warunki biotopowe, a jego wielkość może wynosić od kilku m2 (np. źródło) do setek lub tysięcy km2 (np. step i tajga).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ekosystemy cieplic głębinowych fot. A. Malahoff/OAR/NURP/Univ. of Hawaii © NOAA
Ekosystemy cieplic głębinowych fot. C. Fisher/OAR/NURP/Penn State Univ. © NOAA
Ekosystemy cieplic głębinowych fot. OAR/NURP © NOAA
Ekosystemy cieplic głębinowych fot. I. MacDonald/OAR/NURP/Texas A&M Univ. © NOAA
Ekosystemy cieplic głębinowych fot. NURP © NOAA
Ekosystemy cieplic głębinowych fot. NURP © NOAA
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia