gradocen
 
Encyklopedia PWN
gradocen,
ekol. rodzaj ekosystemu, w którym występują masowe pojawy pojedynczych gatunkach;
gradacje powodują wyczerpanie zasobów i są katastrofami ekologicznymi; po gradacji pierwotnej często następują wtórne, prowadzące do zniszczenia ekosystemu; pojawia się zakłócenie równowagi biocenotycznej i regulacji liczebności populacji szkodnika, która normalnie jest utrzymywana na niskim poziomie przez drapieżniki, pasożyty i mikroorganizmy chorobotwórcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia