eutrofizm
 
Encyklopedia PWN
eutrofizm
[gr. eutrophía ‘dobre odżywianie’],
ekol. zjawisko występowania nadmiaru substancji pokarmowych w środowisku, głównie wodnym (np. w jeziorach), w wyniku działalności człowieka i procesów naturalnych (eutrofizacja);
procesy naturalne przebiegają bardzo powoli, natomiast powodowane przez człowieka — bardzo szybko; eutrofizm powoduje niekorzystne zjawiska — nadmierny rozwój fitoplanktonu (np. zakwity) i niedotlenienie wody w strefie przydennej oraz koncentrację związków toksycznych wydzielanych przez żywe lub rozkładające się komponenty fitoplanktonu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia