denitryfikacja
 
Encyklopedia PWN
denitryfikacja
[łac.],
oddychanie azotanowe,
biochem. typ oddychania beztlenowego niektórych gat. bakterii, w którym ostatecznym akceptorem elektronów są azotany(V) lub azotany(III) (azotyny);
końcowymi produktami redukcji są gazowe formy azotu (N2 i/lub N2O); redukcja azotanów(V) do azotu cząsteczkowego jest procesem wieloetapowym; występują w nim produkty pośrednie: azotany(III), NO, N2O; mikroorganizmy zdolne do denitryfikacji — bakterie denitryfikacyjne (denitryfikatory), np. gat. z rodzajów: Pseudomonas (najbardziej liczne) oraz Agrobacterium, Alcaligenes, Azospirillum, Bacillus, Flavobacterium, Hyphomicrobium, Paracoccus i Thiobacillus; denitryfikatory biorą udział w obiegu azotu w przyrodzie; usuwając azotany(V) ze środowiska wodnego, przeciwdziałają eutrofizacji zbiorników wodnych (eutrofizm), natomiast usuwając je z gleby, powodują straty azotu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia