azotu obieg w przyrodzie
 
Encyklopedia PWN
azotu obieg w przyrodzie,
cykliczna przemiana związków azotowych w biosferze umożliwiająca zachowanie równowagi azotowej między atmosferą a biosferą;
cykl przemian obejmuje: wiązanie azotu cząsteczkowego N2 z atmosfery przez bakterie (głównie z rodzaju Rhizobium) i jego konwersję do amoniaku, asymilację — proces włączania amoniaku do struktur organicznych i budowy biomasy, amonifikację, nitryfikację; oraz denitryfikację, w wyniku której uwolniony azot N2 przechodzi do atmosfery; krążenie azotu w glebach i wodach jest możliwe dzięki działalności drobnoustrojów oraz roślin i zwierząt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia