nitryfikacja
 
Encyklopedia PWN
nitryfikacja
[łac.],
biochem. proces utleniania amoniaku oraz soli amonowych do azotanów(III), a następnie do azotanów(V), przeprowadzany przez bakterie chemolitotroficzne z rodziny Nitrobacteraceae (tzw. bakterie nitryfikacyjne; nitrozobakterie, nitrobakterie), które wykorzystują energię wytwarzaną w procesie chemolitotroficznej oksydacyjnej fosforylacji do biosyntezy związków org. z dwutlenku węgla i wody;
przebiega dwustopniowo: utlenianie amoniaku do azotanów(III) przeprowadzają nitrozobakterie (2NH4+ + 3O2 → 2NO2 + 2H+), a azotanów(III) do azotanów(V) (2NO2 + O2 → 2NO3) — nitrobakterie; nitryfikacja jest jednym z podstawowych procesów obiegu azotu w przyrodzie; wytworzone w glebie azotany(V) mogą być przyswajane przez rośliny, redukowane w procesie denitryfikacji bądź wypłukiwane przez wodę; nitryfikacja w klimacie gorącym i bezdeszczowym prowadzi do powstawania złóż azotanów (saletra chilijska); w XVII i XVIII w. nitryfikacja była wykorzystywana przy wyrobie prochu strzelniczego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia