chemosynteza
 
Encyklopedia PWN
chemosynteza
[gr.],
biochem. typ odżywiania bakterii;
polega na wiązaniu dwutlenku węgla i produkcji materii organicznej kosztem energii chemicznej uzyskiwanej w procesach utleniania niektórych substancji nieorganicznych: wodoru, siarki, siarkowodoru, amoniaku, żelaza(II); proces analogiczny do fotosyntezy, lecz zachodzący bez udziału światła; do chemosyntezy są zdolne nieliczne gatunki bakterii, zwane chemoautotrofami, z których najważniejsze to: 1) bakterie wodorowe, utleniające wodór cząsteczkowy do wody, 2) bezbarwne bakterie siarkowe, utleniające zredukowane związki siarki (siarczki, tiosiarczany, politioniany) oraz siarkę pierwiastkową do siarczanów(VI), 3) bakterie nitryfikacyjne, utleniające jony amonowe NH4+ do azotanów(III) i azotany(III) do azotanów(V) (nitryfikacja), 4) bakterie żelaziste, utleniające jony żelaza Fe2+ do jonów Fe3+. Proces chemosyntezy odgrywa ważną rolę w krążeniu pierwiastków w przyrodzie, a także w tworzeniu się niektórych złóż, np. azotanów (saletry), rud żelaza, manganu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia