autotrofizm
 
Encyklopedia PWN
autotrofizm
[gr. autós ‘sam’, trophḗ ‘pożywienie’],
samożywność,
biol. zdolność wytwarzania związków organicznych (sacharydów, aminokwasów, tłuszczów, kwasów nukleinowych) z nieorganicznych (dwutlenku węgla, trójtlenku azotu, azotu cząsteczkowego) w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy lub w wyniku redukcji azotu cząsteczkowego i azotanów;
dzięki organizmom mającym zdolność autotrofizmu (autotrofom) odżywiają się i utrzymują się przy życiu wszystkie organizmy zwierzęce, wirusy, niektóre bakterie i część roślin (rośliny bezzieleniowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia