rozwój roślin
 
Encyklopedia PWN
rozwój roślin,
zespół zmian jakościowych zachodzących podczas życia rośliny, prowadzących do powstania nowych tkanek i organów oraz do przejścia rośliny w kolejne fazy ontogenezy;
zmiany te dotyczą zarówno budowy (morfogeneza roślin), jak i aktywności fizjol. i metabolicznej; rozwój roślin jest wynikiem współzależnych i współdziałających ze sobą procesów: 1) podziałów mitotycznych (mitoza) prowadzących do zwiększenia liczby komórek i tym samym do replikacji materiału genetycznego (replikacja DNA), 2) różnicowania się komórek i tkanek (różnicowanie u roślin) oraz 3) wzrostu zróżnicowanych komórek i tkanek; rozwój roślin wegetatywny jest związany ze wzrostem roślin i zwykle procesy te traktuje się łącznie, mówiąc np. o fazach wzrostu i rozwoju roślin; rozwój roślin generatywny obejmuje kwitnienie (indukcja, ewokacja i rozwój kwiatu), zapylenie i zapłodnienie (powstanie zygoty, a następnie zarodka i nasiona) oraz powstawanie, rozwój i dojrzewanie owocu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia