fitohormony
 
Encyklopedia PWN
fitohormony
[gr. phytón ‘roślina’, hormán ‘pobudzać’],
hormony roślinne, bioregulatory roślinne,
fizjol. związki chemiczne wytwarzane przez rośliny;
1) regulatory wzrostu roślin, naturalne niebiałkowe związki małocząsteczkowe wytwarzane w komórkach roślin działają w bardzo małych ilościach, wykluczających oddziaływania odżywcze; regulują wzrost i rozwój roślin, modyfikując przebieg procesów metabolicznych i ekspresję genów w komórkach; do fitohormonów należą auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy i etylen (eten); w przeciwieństwie do hormonów zwierzęcych fitohormony cechuje duża niespecyficzność działania; rodzaj i wielkość efektu zależy od stężenia fitohormonów, miejsca działania, współdziałania z innymi fitohormonami, a także od właściwości reagujących komórek: od ich wieku, funkcji, lokalizacji w tkance (tzn. od ich „wrażliwości” i „kompetencji”). 2) Fitoestrogeny o budowie steroidowej (estron, estriol w szałwi, fitosterole, np. diosgenina w buzdyganku ziemnym, Tribulus terrestris) lub niesteroidowej (izoflawony, np. genisteina, kumestany, np. kumestrol, lignany, np. arktigenina i arkcjopikryna w łopianie), wykazujące powinowactwo do ludzkich receptorów estrogennych (estrogeny roślinne), wywołujące działanie typowo estrogenne (o słabszej sile działania niż estrogeny syntetyczne); wytwarzane w komórkach hormonoaktywnych roślin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia